regulamin

 

 
 

Regulamin Antyklowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Operatorem Strony Internetowej i serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl
znajdującego się na stronie www.stareprzedmioty.pl jest firma:

SilverArt  Stanisława Sikorska
Łężyce, ul. Na Łąkach 2

84-207 Koleczkowo
MBank 91 1140 2004 0000 3602 7585 7507
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl dostępnego pod adresem www.stareprzedmioty.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 

§ 1. Rejestracja
 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.stareprzedmioty.pl.

 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 

§ 2. Strony transakcji
 1. Stroną dokonującą zakupów w serwisie Internetowym stareprzedmioty.pl zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie serwisu Internetowego www.stareprzedmioty.pl jest operator serwisu -SilverArt  Stanisława Sikorska Łężyce, ul. Na Łąkach 2  84-207 Koleczkowo. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w serwisie Internetowym stareprzedmioty.pl

 

§ 3. Oferta sklepu
 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl w chwili składania zamówienia.

 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.

 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT

 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej – w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia – odcienie mogą się różnić.

 5. Produkty oferowane w sklepie są produktami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta.

 

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca.
Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu

 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy  na adres sklep@stareprzedmioty.pl

 3. Telefonicznie pod numerem  +48 510 133 509.

  Podczas składania zamówienia telefonicznego, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia z linkiem do potwierdzenia przez kupującego zawarcia umowy sprzedaży i akceptacji regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez SilverArt  Stanisława Sikorska osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się  zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy SilverArt  Stanisława Sikorska a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.stareprzedmioty.pl w dziale „Dla Klientów” w zakładce „Zwroty” (u dołu strony)

 

§ 5. Realizacja zamówień
 1. Każde zamówienie składane w serwisie Internetowym Stareprzedmioty.pl musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)

 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.

 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.

 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-4 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 1-4 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej, 1-4 dni w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost..

 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a serwisem Internetowym Stareprzedmioty.pl.

 7. Do transakcji nie wystawimy faktury VAT – Działalnośc nierejestrowana.

 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub

  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub

  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:

   a/ odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić SilverArt  Stanisława Sikorska

   , w tym w drodze e-mailowej lub poprzez infolinie, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo

   b/ przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem – protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.

 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, nie dopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.

 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§ 6. Formy płatności
 1. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 2. Poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.


§ 7. Transport i dostawa towarów

Przygotowanie logistyczne, opakowanie oraz koszty i rodzaje dostaw zostały zamieszczone na stronie www.stareprzedmioty.pl w dziale “Dla Klientów” w punkcie “Koszty i rodzaje dostaw”.

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

§ 8. Reklamacje i gwarancje
 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z SilverArt StanisławaSikorska (sklep@stareprzedmioty.pl).

 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest towarem używanym.

 3. Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej www. stareprzedmioty.pl w dziale “Dla Klientów” w zakładce “Rękojmia” (u dołu strony).

 5. SilverArt  Stanisława Sikorska

  nie jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów. Szczegóły dotyczące procedury gwarancyjnej wraz z formularzem znajdują się na stronie internetowej www. stareprzedmioty.pl w dziale “Dla Klientów” w zakładce “Gwarancja” (u dołu strony).


§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

  a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,

  b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,

  c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,

  d) Opera w wersji nie starszej niż 8.0,

  e) Safari.

 3. Klient dokonujący zakupu w serwisie internetowym Stareprzedmioty.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail SilverArt  Stanisława Sikorskasiedzibą w Łężycach oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.stareprzedmioty.pl

 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 5. Zawartość Internetowego Sklepu Stareprzedmioty.pl nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat przedmiotów w ofercie Sklepu Internetowego Stareprzedmioty.pl są zgodne z danymi katalogowymi.

 6. Internetowy Sklep Stareprzedmioty.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.

 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 8. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.